خرید(بررسی ساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر)

بررسی ساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر|30017102|gvh30017102|بررسی ساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی ساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر می باشد.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 72

اين مقاله در 20 صفحه تنظيم و مندرجات آن به شرح زير است:

خلاصة نوشتار

1 پيشينة مكتب داري و بنيان نخستين مدرسه در بندر بوشهر.

2 پايه گذاران ديرين و نگهداران راستين مدرسة سعادت.

3 مباحثي پيرامون معلّمان مدرسه.

4 سخني پيرامون مدرسة سعادت و دانش آموزان آن.

5 وضعيت امتحانات وكيفيت نمرات.

6 جوايز و هدايا.

7 هزينه و تأمين درآمد و بودجة مدرسه.

8 منابع و مآخذ.

9 پيوست ها؛ شامل: 1 پيشينة برنامة درسي وكيفيت كتاب ها، اجزا و وسايل تعليم و تربيت (وسايل مخصوص كلاس ها، وسايل ويژه و موجود در دفتر مدرسه، وسايل و ابزار موجود در مدرسه)

آدس منزل: تهران، الهيّه، خيابان خزر (نبش كوچة فرهاد)، پلاك 53، طبقة 8 ، دكتر سيّد احمد حسيني كازروني

كد پستي: 1914814591 ، تلفن: 2641068 / 2001126 ، همراه: 2004354 0911

محلّ كار: بوشهر ، دانشگاه آزاد اسلامي (به صورت پروازي) ، دانشكدة ادبيّات و علوم انساني ، تلفن: 2004354 0911

خلاصة نوشتار:

معارف پروري و روشنفكري، همراه با فراورده ها و محصولات فرهنگي در بوشهر و در دوران گذشته و كنوني، پيشينه اي بس طولاني دارد. به قدمت تمدّن و تاريخ روزگارانش، از عصر عيلاميان تا قرون جديد و از دوران معاصر تاكنون.

در دوران معاصر، مدرسة سعادت بوشهر به طرز جديد در سال 1317 هـ . ق. (مطابق با 1278 هـ . ش.و 1896 ميلادي) در محلّ كنوني آن كه هنوز به همان نام پابرجاست، در 108 سال پيش پايه گذاري شد.

مدرسة سعادت كه شكل تحوّل يافتة مدرسة احمديه در بوشهر مي باشد توسّط احمدخان دريابيگي، حاكم بلندآوازة بوشهر و بنادر خليج فارس كه خود دانش آموختة رشتة فنون مهندسي از دارالفنون تهران بود،بنيان گذاري شد.

نام مدرسه از نام خانوادگي نخستين معلّم و مدير اين مدرسه كه سعادت بود اخذ و بر آن مدرسه اطلاق گرديد.

مدرسة سعادت بوشهر كه در زمان سلطنت مظفّرالدّين شاه قاجار افتتاح گرديده، نخستين مدرسة غيرانتفاعي كشور بوده كه با خودياري مردم، زير نظر انجمن معارف و وكلاي منتخب مدرسه اداره مي شده و دولت وقت،هيچ گونه هزينه اي از بابت ادارة آن نداشته است.

اين مدرسه از پاره اي جهات از نظر ساختماني، آموزشي، اداري و مالي، روش تعليم و تربيت، وسايل و ابزار و عناصر ديگر در آن زمان، منحصر به فرد و داراي ويژگي هاي خاصّ خود بوده است. تحصيل كردگان اين مدرسه، بعدها از جملة روشنفكران و بزرگان علم و ادب، بازرگاني و تجارت، حرفت و صنعت، لياقت و هنر، عمران و آبادي و مديريت هاي گوناگون اداري و علمي و آموزشي در منطقه بوده اند و در سطح كشور و خارج از آن صاحب مقامات عديده اي گرديده اند.

غالب دانش آموختگانش در يك صد سال پيش، براي تكميل تحصيلاتشان راهي ممالك مترقّي غرب شدند و پس از فراغت از تحصيل و برگشت به وطن، در رده هاي بالاي مشاغل مملكتي به ارائة خدمات پرداختند.

ساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر

(ازجملة نخستين مدارس كشور)

دكتر سيّد احمد حسيني كازروني دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر

1 پيشينة مكتب داري و بنيان نخستين مدرسه در بندر بوشهر

آنچه كه از سوابق معارف پروري در بوشهر دوران قاجار برمي آيد، مكتب خانة احمديه، نخستين شكلتحوّل يافتة مدرسه اي است كه ضمن نگهداري از بچّه هاي بي بضاعت و پرورش آنها، قرآن كريم و ساير دروس مخصوص مكتب خانه را به آنان آموزش مي دادند. شيخ احمد نامي، باني اين مكتب بوده و شيخ مرتضي، معلّمي اين مكتب شبانه روزي را بر عهده داشته و اين وضع تا سال 1317 هـ . ق (108 سال پيش) بدين گونه ادامه يافته است. در سال 1317 هـ .ق. احمدخان دريابيگي، حكمران بندر بوشهر و بنادر خليج فارس كه خود از تحصيل كردگان دارالفنون تهران بود با عنايت به نشر علوم، درصدد تاسيس مدرسه اي به شيوه اي جديد در بندر بوشهر برآمده و جهت تحقّق اين امر از انجمن معارف تهران درخو است اعزام يك نفر مدير دانشمند و آشنا به فنون آموزش و پرورش جديد را مي نمايد.

مطالب دیگر:
🔍تحقیق جنگ عراق با کویت🔍تحقیق بررسی تخت جمشيد🔍پاورپوینت تحلیل کلان عرصه فرهنگ🔍تحقیق تحلیل و بررسی تخت جمشيد🔍پاورپوینت تصاویری از آثار باستانی ایران در موزه لوور🔍پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد🔍تحقیق تاثير قيام 15 خرداد و تبعيد امام خميني (ره)🔍تحقیق جريان آكادميك🔍تحقیق تاریخ ثبت اختراع در ايران🔍تحقیق سلسله تیموریان🔍پاورپوینت توسعه اقتصادي و برنامه ریزی🔍تحقیق زندگی نامه تیمور لنگ🔍تحقیق تیمور لنگ (تیمور گورکان)🔍پاورپوینت توليد آهن🔍پاورپوینت جزوه آموزشي كارگاه آموزشي شرکت‌ هاي مادر تخصصي🔍پاورپوینت جزوه درسی فیزیک پایه 2🔍تحقیق تیمور گورکان🔍پاورپونت جلسات شورای دبیران و هنرآموزان🔍تحقیق نقش دين در تقويت اتحاد ملي و انسجام اسلامي🔍تحقیق تاریخ پيدايش عکاسي در جهان🔍تحقیق جايگاه زبان و تفکر در جامعه بشری🔍تحقیق تضاد انديشه ماني و تاثير آن در نگاره هاي ايران🔍پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی🔍تحقیق تصويري‌ از سپيده‌ دم‌ تاريخ‌ در یونان کهن🔍تحقیق تشيع در دوران صفوي